plan nauczania

klasa i


1. Lekcja organizacyjna. Omówienie podstawowych pojęć Transmutacyjnych.

2. Wstęp do Transmutacji. Sposoby Klasyfikacji Przemian.

3. Prawa i Zasady Transmutacyjne.

4. Opór Transmutacyjne - ćwiczenia!

5. Bezpieczeństwo w praktyce magicznej.

6. Sprawdzian śródroczny.

7. Metoda Krokowa. Transfiguracja cech priorytetowych.

8. Transmutacja składnikowa.

9. Niewidzialność, czyli gdzie jestem?

10. Sprawdzian końcoworoczny.

 

klasa ii


1. Lekcja organizacyjna. Powtórzenie wiadomości po klasie I.

2. Wymnażanie Genetyczne.

3. Transmutacja Międzyrzeczowa, czyli jak zamienić czajnik w portfel.

4. Transmutacja w cyklu żywiołów cz.I - Ogień.

5. Transmutacja w cyklu żywiołów cz.II - Woda.

6. Sprawdzian śródroczny.

7. Politransmutacja, czyli praktyka ciąg dalszy.

8. Dzielenie i Multiplikacja.

9. Scalanie i Kompresja.

10. Egzamin.

klasa ii - [r]


1. Lekcja organizacyjna. Transmutacja organiczna roślin.

2. Transmutacja organiczna zwierząt.

3. Tabela UOSZT-III. Dysocjacja jonowa.

4. Dysocjacja niejonowa.

5. Magopatologia przemian ludzkich cz.I - Animagia.

6. Magopatologia przemian ludzkich cz.II - Metamorfomagia.

7. Magopatologia przemian ludzkich cz.III - Likantropia.

8. Psychomutacje afektu.

9. Psychomutacje poznawcze.

10. Egzamin

11. Transmutacja biegu życia.*

12. Analityka, czyli tworzenie raportu Transmometrycznego.*

 

* lekcje uzupełniające