organizacja zajęć

1. Podstawowe zasady panujące na zajęciach:

 • Za obecność na lekcji uczeń otrzymuje 3 punkty, a osoba, która wykona listę obecność otrzyma dodatkowe 5 punktów.
 • Dopuszczalne spóźnienie to 15 minut. Po tym czasie uczeń może pozostać na zajęciach, ale nie otrzyma obecności.
 • Szanujemy się wzajemnie!
 • Nie przeszkadzamy w prowadzeniu lekcji, nie spamujemy itd.
 • Nie prowadzimy dyskusji na tematy inne niż dana lekcja.
 • Nie śpimy na zajęciach. Takie zachowanie może być ukarane przez profesora.
 • Zgłaszamy się do odpowiedzi - ZAWSZE! Akceptowalne formy zgłaszania się to emotki <jaja> , <papa> lub klimatycznie *zgłasza się , *podnosi rękę*.

2. Formy sprawdzania wiedzy:

 • Sprawdzian/Egzamin - podsumowanie pracy śródrocznej bądź całorocznej. Składa się on zarówno z teorii jak i z praktyki.
 • Praktyka - jest wykonywania podczas zajęć lekcyjnych i zaliczenie jej niezbędne do uzyskania klasyfikacji.
 • Kartkówka - sprawdzenie wiedzy z maksymalnie 3 ostatnich tematów. Zazwyczaj nie są zapowiedziane. Na poprawę uczeń ma 7 dni.
 • Zeszyt - na koniec roku uczeń ma prawo wysłać zeszyt do sprawdzenia, jeśli takowy prowadzi. Musi być on jednak pisany "własnymi słowami". Za plagiat wypowiedzi profesora uczeń może otrzymać Trolla bez możliwości poprawy.
 • Praca na lekcji - jest wykonywana na całej lekcji z określonego działu.
 • Praca dodatkowa - zadanie nieobowiązkowe.
 • Praca domowa - zadanie obowiązkowe.
 • Aktywność - ocena wystawiana za aktywność na całej lekcji

3. Warunki klasyfikacji z przedmiotu:

 • minimum 30% obecności na zajęciach Transmutacji
 • minimum 3 oceny pozytywne
 • minimum zaliczenie 1 praktyki

4. Wagi Ocen:

 • Sprawdzian/Egzamin (6)
 • Praktyka (5)
 • Kartkówka (4)
 • Praca Dodatkowa, udział w olimpiadach (3)
 • Praca Domowa (2)
 • Aktywność, udział w konkursach (1)

5. Skala Ocen:

 • 96% - 100% - Wybitny
 • 82% - 95% - Powyżej Oczekiwań
 • 72% - 81% - Zadowalający
 • 50% - 71% - Nędzny
 • 31% - 49% - Okropny
 • 0% - 30% - Troll