WYMNAŻANIE GENETYCZNE


Pierwsze praktyki za Tobą, więc czas trochę urozmaicić Nasze przemiany transmutacyjne.

Standardowo zaczniemy od krótkiej teorii, a następnie przejdziemy od praktyki.

 

Wymnażanie Genetyczne - to metoda kodowania przemian międzyrzeczowych. Składa się ono z równania

na które składają się poszczególne elementy:

 • symbole
 • twierdzenie
 • stosunek ilościowy

Symbole Wymnażania Genetycznego

W przemianach, których chcemy wykorzystać Wymnażanie Genetyczne będziemy mieć dwa symbole

(x dla substratu i Y dla produktu). Wielkość liter nie jest przypadkowa. UWAGA! Substrat zawsze piszemy

z małej litery "x" a Produkt zawsze piszemy z dużej litery "Y". 

Podsumowując dla zamiany książki w notes, naszymi symbolami będą k jak książka i N jak notes.

Ponadto może się zdarzyć, że przedmiot będzie się składał z dwóch wyrazów np. prawa rękawiczka.

W takiej sytuacji nasz symbol składa się z dwóch pierwszych liter, czyli "pr".

UWAGA! Gdy przedmiot będzie składał się z jednego wyrazu to zapisujemy to we wzorze dwukrotnie,

a gdy przedmiot będzie składał się z dwóch wyrazów to zapisujemy to tylko jeden raz.

 

Twierdzenie Adertona

Sedno przemian międzyrzeczowych to wzór równania, a co za tym idzie? Twierdzenie Adertona.

Twierdzenie Adertona - to próba anatomii procesów transmutacyjnych, czyli jest to opisanie transmutacji kroko po kroku. Twierdzenie przyjmuje formę wzoru.

 • I Twierdzenie: xx*(YY*YY+xx*xx)=xxYY xxYY xxxx xxxx
 • II Twierdzenie: 2(xx*YY)=xxYY xxYY xxxx xxxx
 • III Twierdzenie: (x+y)^2 *(xx+yy)=(2+2xy+2y)=xxYY xxYY xxxx xxxx

gdzie x to substrat a Y to produkt

Należy także zwrócić uwagę, iż bez względu, które Twierdzenie w przemianie wykorzystacie - wynik końcowy musi być taki sam!

 

Stosunek ilościowy

Stosunek ilościowy czyli ostatni etap Wymnażania Genetycznego, ale czym dokładnie jest?

Otóż to wyliczenie naszej przemiany na podstawie danych ujętych we wzorze. Przemiana będzie możliwa,

jeśli wynik będzie wyższy od 1. 

przykład 1


Oblicz stosunek ilościowy dla przemiany butelki

w parasolkę:

< b-butelka, P-Parasolka >

< bb*(PP*PP+bb*bb)=bbPP bbPP bbbb bbbb >

< 12b/4P=3 >

Przemiana jest możliwa do wykonania!

przykład 2


Oblicz stosunek ilościowy dla przemiany lizaka 

w lewy kalosz:

< l-lizak, LK-Lewy Kalosz >

< ll*(LK*LK+ll*ll)=llLK llLK llll llll >

< 12l/2LK=6 >

Przemiana jest możliwa do wykonania!


TRANSMUTACJA MIĘDZYRZECZOWA


Wstęp do Wymnażania Genetycznego już znacie, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz dopiero poznacie bliżej specyfikę przemian międzyrzeczowych oraz dowiecie się jak użyć Twierdzenie Adertona!

 

Transmutacja Międzyrzeczowa - to przemiana obiektu A w obiekt B o zupełnie innym wyglądzie.

Rodzaje Transmutacji Międzyrzeczowej:

 • powiększająca - zamiana małego obiektu w duży obiekt
 • pomniejszająca - zamiana dużego obiektu w mały obiekt
 • równorzędna - zamiana obiektów o podobnej wielkości

Specyfika Transmutacji Międzyrzeczowej Powiększającej:

 • metoda kodowania - Wymnażanie Genetyczne
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - pojedyncze puknięcie
 • równanie - Twierdzenie Adertona
 • zaklęcie - Invento!
 • przeciwzaklęcie - Pervate!

Specyfika Transmutacji Międzyrzeczowej Pomniejszającej:

 • metoda kodowania - Wymnażanie Genetyczne
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - kłucie
 • równanie - Twierdzenie Adertona
 • zaklęcie - Convigo!
 • przeciwzaklęcie - Finite convigo!

Specyfika Transmutacji Międzyrzeczowej Równorzędnej:

 • metoda kodowania - Wymnażanie Genetyczne
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - pojedyncze puknięcie
 • równanie - Twierdzenie Adertona
 • zaklęcie - Abcivio!
 • przeciwzaklęcie - Discivio!

PRAKTYKA


Przykład 1. Dokonaj pełnej przemiany kredki w laptopa:

Zgodnie ze standardami panującymi na zajęciach, zastanów się z jakim rodzajem transmutacji masz do czynienia. Sprawdź dokładnie jego specyfikę i na tej podstawie wykonaj zadanie.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< k-kredka, L-Laptop >

< kk*(LL*LL+kk*kk)=kkLL kkLL kkkk kkkk >

< 12k/4L=3 >

< alfa, pojedyncze puknięcie >

< Invento! >

 

Przemiana klimatyczna:

[wyciągnęła różdżkę z szaty chwytając ją między kciukiem a pozostałymi palcami. Prostując rękę w łokciu, uniosła ją na wysokość kredki. Mocno się skupiła na przemienieniu kredki w laptopa i stukając raz w kredkę wypowiedziała wyraźnie] INVENTO!


Przykład 2. Dokonaj pełnej przemiany telewizora w brązowy potfel:

Na wstępie sprawdź o jaki rodzaj przemiany transmutacji międzyrzeczowej chodzi, a następnie przejdź do wykonywania ćwiczenia zgodnie ze standardami znanymi Ci z poprzednich lekcji.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< t-telewizor, BP-Brązowy Portfel >

< tt*(BP*BP+tt*tt)=ttBP ttBP tttt tttt >

< 12t/2BP=6 >

< alfa, kłucie >

< Convigo! >

 

Przemiana klimatyczna:

[odwróciła się w stronę szafki na którym znajdował się telewizor i jednocześnie chwytając różdżkę między kciukiem a pozostałymi palcami. Wyprostowała szybko rękę w łokciu i skupiła się na przemianie telewizora 

w brązowy portfel. Uniosła różdżkę na wysokość telewizora, po czym wykonała wyraźny ruch kłucia nie dotykając go końcem różdżki, wypowiadając zaklęcie] CONVIGO!


Przykład 3. Dokonaj pełnej przemiany małej szklanki w zielony kubek:

Tak jak w przykładzie 1 i 2 - dokładnie przeczytaj treść przemiany i na tej podstawie wykonaj przemianę.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< ms-mała szklanka, ZK-Zielony Kubek >

< ms*(ZK*ZK+ms*ms)=msZK msZK msms msms >

< 6ms/2ZK=3 >

< alfa, pojedyncze puknięcie >

< Abcivio! >

 

Przemiana klimatyczna:

[wbiegła do kuchni i swoje kroki skierowała bezpośrednio do stołu na którym leżała mała szklanka.

Szybkim ruchem chwyciła różdżkę między kciukiem a resztą palców i prostując rękę w łokciu, uniosła ją na wysokość małej szklanki. Wyobraziła sobie jak mała szklanka zamienia się w zielony kubek, po czym stuknąwszy raz w małą szklankę powiedziała] ABCIVIO!