transmutacja organiczna - flora


Nadszedł czas na przemiany z poziomu rozszerzonego. Zaczniemy od Transmutacji Organicznej Roślin. Tradycyjnie rozpoczniemy teorią, a skończymy na ciekawych praktykach zarówno schematycznych

jak i klimatycznych.

 

Flora to ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze. Ponadto Flora utożsamiana do dzisiaj

jest z królestwem roślin.

 

Rodzaje grup i gromad gatunków Flory

 • mszaki
 • paprotniki
 • nagonasienne
 • okrytonasienne

Symbole w Transmutacji Organicznej Roślin

 • Cp - to symbol, którego używamy w transmutacji wewnątrzgatunkowej, czyli będą to przemiany takie jak roślina -> roślina lub roślina -> przedmiot nieożywiony
 • Sp - to symbol, którego używamy w transmutacji zewnątrzgatunkowej, czyli będą to przemiany takie jak roślina -> grzyb

Schemat przemian Transmutacji Organicznej Roślin

 • metoda kodowania - Metoda Krokowa, Wymnażanie Genetyczne
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - podwójne puknięcie
 • opór - dla każdej przemiany inny, należy go obliczyć ze wzoru p=n*(C+r)
 • równanie: < substrat=symbol> produkt > UWAGA! Nazwy roślin w równaniu zapisujemy zawsze łacińskimi nazwami gatunkowymi
 • zaklęcie - zależne od jakości substratu i produktu, składa się ono z tematu i końcówki

Skład zaklęć Transmutacji Organicznej Roślin

Tak jak już wspomniałam - zaklęcie składa się tematu i końcówki odpowiadającego danej przemianie

 

     1. Tematy

 • Brophyt (a) - dla mszaków
 • Polypodiophyt (a) - dla paprotników
 • Gymnosperm (ae) - dla nagonasiennych
 • Magnoliophyt (a) - dla okrytonasiennych

     2. Końcówki

 • o - dla produktów, które są przedmiotami nieożywionymi
 • is - dla produktów, które są roślinami
 • us - dla produktów, które są grzybami

Pełną listę zaklęć znajdziecie >>TUTAJ<<.

PRAKTYKA


Przykład 1. Dokonaj pełnej przemiany herbacianej róży w zielony kubek:

Na wstępie dopasuj swoją przemianę do tabeli zaklęć i do schematu, a następnie przejdź do wykonywania zadania zgodnie z powszechnie znanymi Ci zasadami.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=4,5 >

< Rosa=Cp > zielony kubek >

< alfa, podwójne puknięcie >

< Magnioliophyto! >

 

Przemiana klimatyczna:

[położyła na biurku herbacianą różę i chwyciła różdżkę między kciukiem a pozostałymi palcami.

Rękę wyprostowała mocno w łokciu i uniosła różdżkę na wysokość herbacianej róży. Skupiła się i wyobraziła sobie, że przemienia herbacianą różę w zielony kubek, po czym stuknęła dwukrotnie końcem różdżki w różę mówiąc] MAGNOLIOPHYTO!


Przykład 2. Dokonaj pełnej przemiany paprotnika kolczastego w gąskę zieloną:

Tak jak w przykładzie pierwszym, zwróć uwagę na rodzaj i jakość swoich organizmów, a następnie dokonaj przemiany.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=5,5 >

< Polystichum aceulatum =Sp > Tricholoma equestre >

< alfa, podwójne puknięcie >

< Polypodiophytus! >

 

Przemiana klimatyczna:

[podeszła do paprotnika kolczastego i wyjęła różdżkę z szaty chwytając ją między kciukiem a resztą palców. Następnie rękę wyprostowała w łokciu, a różdżkę uniosła na wysokość paprotnika kolczastego.

Przymknęła oczy i wyobraziła sobie jak przemienia paprotnik kolczasty w gąskę zieloną, a następnie puknęła dwukrotnie końcem różdżki w paprotnika mówiąc głośno i wyraźnie] POLYPODIOPHYTUS!