TRANSMUTACJA ORGANICZNA - FAUNA


Skoro przerobiliśmy już Transmutację Organiczną Roślin to nadszedł czas na Transmutację Organiczną Zwierząt. Tradycyjnie pierwsza będzie teoria, a zaraz po niej przyjemna i prosta praktyka.

 

Fauna - to ogólne określenie wszystkich gatunków zwierząt występujące na danym obszarze bądź w danym środowisku.

 

Rodzaje gatunków Fauny

 

     a) bezkręgowce

     b) kręgowce

 • ryby
 • płazy
 • gady
 • ptaki
 • ssaki

Symbole Transmutacji Organicznej Roślin

 • Ca - to symbol, którego używamy w transmutacji wewnątrzgatunkowej, czyli będą to przemiany takie jak ryba -> ryba lub ryba -> przedmiot nieożywiony
 • Sa - to symbol, którego używamy w transmutacji zewnątrzgatunkowej, czyli będą to przemiany takie jak ryba - > inny organizm

Schemat przemian Transmutacji Organicznej Zwierząt

 • metoda kodowania - Metoda Krokowa, Wymnażanie Genetyczne
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - obrót
 • opór - dla każdej przemiany inny, należy go obliczyć ze wzoru p=n*(C+r)
 • równanie: < substrat=symbol> produkt > UWAGA! Nazwy zwierząt  w równaniu zapisujemy zawsze łacińskimi nazwami gatunkowymi
 • zaklęcie - zależne od jakości substratu i produktu, składa się ono z tematu i końcówki

Skład zaklęć Transmutacji Organicznej Zwierząt

Tak jak już wspomniałam - zaklęcie składa się tematu i końcówki odpowiadającego danej przemianie

 

      1. Tematy

 • Invertrebat (a) - dla bezkręgowców
 • Pisces (temat nieregularny) - dla ryb
 • Amphibi (a) - dla płazów
 • Reptilio (a) - dla gadów
 • Ferav (es) - dla ptaków
 • Mammali (a) - dla ssaków

     2. Końcówki

 • o - dla produktów, które są przedmiotami nieożywionymi
 • is - dla produktów, które są roślinami
 • us - dla produktów, które są grzybami
 • e - dla produktów, które są bezkręgowcami
 • Animalie e - dla produktów, które są kręgowcami

Pełną listę zaklęć znajdziecie >>TUTAJ<<.

 

Przemiana a Postulat Lebiediewa

Jak zapewne pamiętacie z poprzednich tematów, Postulat Lebiediewa ogranicza w znacznym stopniu nasze przemiany, ponieważ to prawo mówi o tym, iż możemy transmutować organizmy na wyższym szczeblu drabiny ewolucyjnym w organizmy niższego szczebla. Podsumowując schemat przedstawia się następująco:

SSAK -> PTAK -> GAD -> PŁAZ -> RYBA -> BEZKRĘGOWIEC -> ROŚLINA -> GRZYB

Jednakże współczesna transmutacja rozszerza to twierdzenie i uznaje się, że wszystkie organizmy żywe transmutujemy zgodnie z malejącą złożonością tkankową i komórkową, czyli dopuszczalne przemiany prezentują się następująco:

KRĘGOWIEC -> BEZKRĘGOWIEC -> ROŚLINA -> GRZYB

PRAKTYKA


Przykład 1. Dokonaj pełnej przemiany szczura w rybika cukrowego:

Przemyśl dokładnie przemianę, zastanów się nad jakością, a następnie odnajdź odpowiedni schemat. Następnie wykonaj pełną przemianę.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=7,5 >

< Rattus =Sa > Lepisma saccharina >

< alfa, obrót >

< Mammate! >

 

Przemiana klimatyczna:

[podeszła do klatki ze szczurem. Z lekkim obrzydzeniem wyjęła różdżkę i podniosła ją na wysokość szczura. Trzymając różdżkę między kciukiem a resztą palców wyprostowała różdżkę w łokciu. Skupiając się na przemianie szczura w rybika cukrowego wykonała precyzyjny obrót różdżką i wypowiedziała głośno] MAMMATE! 


Przykład 2. Dokonaj pełnej przemiany papużki falistej w podręcznik od Transmutacji:

Tak jak w przykładzie pierwszym, przed samą przemianą zastanów się nad jakością substratu i produktu,

a następnie dokonaj przemiany.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=6,5 >

< Melopsittacus undulatus =Ca > podręcznik >

< alfa, obrót >

< Feraverto! >

 

Przemiana klimatyczna:

[jednym ruchem ręki przywołała do siebie papużkę falistą, po czym wyjęła różdżkę i chwyciła ją między między kciukiem a pozostałymi palcami. Podniosła rękę na wysokość papużki, a następnie wyprostowała

ją w łokciu. Skupiła się i wyobraziła sobie jak przemienia papużkę falistą w podręcznik do Transmutacji,

po czym wykonała szybki obrót różdżką i wypowiedziała głośno inkantację] FERAVERTO!