TRANSMUTACJA BIEGU ŻYCIA


Ostatnim już tematem przed samą Analityką jest właśnie Transmutacja Biegu Życia. To tematy uzupełniające wiedzę i tradycyjnie zaczniemy teorią, a zakończymy praktyką.

 

Transmutacja Biegu Życia to transmutacja żywych obiektów, która umożliwia nam przemianę wieku danej osoby, precyzyjniej mówiąc możemy daną osobę odmłodzić lub postarzeć o kilka lat. Samej przemianie będzie podlegał tylko i wyłącznie czas.

 

Czas - to pojęcie abstrakcyjne, ponieważ nie jest ani żywy, ani martwy. Nie posiada również formy materialnej jest obecny w naszym życiu, ale materialnie jakby go nie było. Dlatego ze względu na swoją niematerialność i nieżywotność uznaje się, że przemiany należą do odłamu transmutacji letalnej.

 

Opór a Czas

Co w takim przypadku z oporem transmutacyjnym? Przy obliczaniu oporu należy wziąć pod uwagę to, że nie będziemy przemieniać innego organizmu tylko będziemy zmieniać jemu pojedynczą cechę, czyli wiek. Konkludując stała Cristoffa zależna będzie od rodzaju substratu, natomiast stała Rohtera zawsze będzie wynosiła 1,5 (transmutacja letalna) - mimo, że wiek nie jest martwy.

 

Współczynnik Szapiro - Wilka

Jest to zmienna, która określa nam o jaki odsetek średniej długości życia danego gatunku jesteśmy w stanie organizm odmłodzić lub postarzeć. Należy pamiętać o tym, że każdy organizm posiada średnią długość życia. Pomocną tabelkę znajdziecie >>TUTAJ<<.

Szapiro - Wilk określa jasno o jaki procent tego średniego wieku postarzymy/odmłodzimy organizm.

Aby obliczyć oby współczynnik należy skorzystać ze wzoru:

gdzie:

ΔT - ilość lat o które chcemy odmłodzić/postarzeć dany organizm

x - to średnia ilość życia substratu podawana w latach

PRAKTYKA


Przykład 1. Oblicz współczynnik Szapiro - Wilka dla odmłodzenia krokodyla o 12 lat

ΔT = 12

x=95

T=12/95*100%=12,7%

Odp. Odmładzając krokodyla o 12 lat, współczynnik Szapiro - Wilka wynosi 12,7%.


Przykład 2. Oblicz współczynnik Szapiro - Wilka dla postarzenia kanarka o 3 lata

ΔT = 3

x=11

T=3/11*100%=27,3%

Odp. Postarzając kanarka o 3 lata, współczynnik Szapiro - Wilka wynosi 27,3%.


Specyfika przemian Transmutacji Biegu Życia

  • metoda kodowania - Metoda Krokowa
  • chwyt - alfa
  • manipulacja - podwójny obrót
  • równanie: < substrat +/- T=E > substrat się postarzał/odmłodniał o x lat >, gdzie + w równaniu jest dla postarzenia, a - dla odmłodzenia organizmu
  • zaklęcie - składa się z dwóch członów:

a) członu czasowego - określa nam o jakim rodzaju przemiany mamy do czynienia, czyli czy będziemy organizm odmładzać czy postarzać

  • Futurio dla futurum, czyli postarzenia
  • Preterio dla preteritum, czyli odmłodzenia

b) supinum nieorganicznego - określa zaklęcie transmutacji organicznej organizmu żywego w inny obiekt nieożywiony, zakończony głoską (o) np. Feraverto, czyli dla przemiany odmłodzenia krokodyla zaklęcie będzie brzmiało Preterio Reptilio!

 

PRAKTYKA


Przykład 1. Przemiana odmłodzenia jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) o 26 miesięcy:

Na początku zapoznaj się ze schematem oraz tabelą odmłodzenia jelenia, a dopiero potem przejdź do wykonywania przemiany.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=6 >

< Cervus elaphus -10%=E> Cerves elaphus odmłodniał o 26 miesięcy >

< alfa, podwójny obrót >

< Preterio Mammalio! >

 

Przemiana klimatyczna:

[wyszła w dobrym nastroju na błonia, usiadła pod drzewem i nagle zauważyła jelenia szlachetnego. Pierwszą jej myślą było odmłodzenie go, wyjęła spod szaty różdżkę i chwyciła ją między kciukiem i pozostałymi palcami. Rękę wyprostowała w łokciu i uniosła ją na wysokość jelenia. Skupiła się mocno i wykonała różdżką podwójny obrót, po czym rzuciła zaklęcie] PRETERIO MAMMALIO!


Praktyka 2. Przemiana postarzenia dwuletniego buraka cukrowego (Beta vulgaris) o 13 miesięcy:

Tak jak w przykładzie pierwszym zapoznaj się z schematem i zwróć szczególną uwagę na aktualny wiek.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=4 >

< Beta vulgaris +55%=E> Beta vulgaris postarzał się o 13 miesięcy >

< alfa, podwójny obrót >

< Futurio Magnoliophyto! >

 

Przemiana klimatyczna:

[poszła na spacer i swoje kroki skierowała do cieplarni, od razu rzucił jej się w oczy dwuletni burak cukrowy, postanowiła go postarzeć o 13 miesięcy. Zwinnym ruchem dobyła różdżki chwytając ją między kciuk a resztą palców, a rękę wyprostowała w łokciu, wyobrażając sobie przemianę wieku, uniosła różdżkę na wysokość buraka i wypowiedziała inkantację zaklęcia] FUTURIO MAGNIOPHYTO]