TABELA UOSZT - III


Przed samą Dysocjacją nie sposób nie zapoznać się z Tabelą UOSZT-III, która tutaj odgrywać będzie kluczową rolę. Zaczniemy standardowe od teorii, a później przerobimy przemiany praktyczne.

 

Tabela UOSZT - to Układ Okresowy Symboli Zaklęć Transmutacyjnych, który powstał w 2007 roku.

Jest on zbiorem wszystkich możliwych symboli rodzajów transmutacji, który składa się z okresów i grup.

 

Grupy, Okresy i Liczby Układowe, czyli o czym mowa?

Grupa - to kolumny w tabeli oznaczone numerami 1-8. Celem grup jest wyróżnienie zaklęć o podobnej budowie pod względem cząstek elementarnych. Ponadto wskazują nam one ujemny ładunek symbolu zaklęcia.

Okresy - to pionowe pasy oznaczone symbolami A-D, które wskazują nam na ilu powłokach rozproszone

są cząstki elementarne w atomie zaklęcia oraz stanowią źródło danych liczbowych do obliczenia współczynników wydolności zaklęć.

Liczba Układowa - to oznaczenie numeracyjne każdego symbolu zaklęć. Liczba Układowa zawiera informację o całościowej liczbie cząstek elementarnych w jednym zaklęciu.

Tabelę UOSZT - III znajdziecie >>TUTAJ<<.

DYSOCJACJA JONOWA


Po zapoznaniu się z Tabelą UOSZT - III, pora przejść do Dysocjacji. Zaczniemy od Dysocjacji Jonowej.

Standardowo rozpoczniemy teorią, aby na praktyce zakończyć.

 

Dysocjacja Jonowa - to metoda kodowania Transmutacji Niewerbalnej, która polega na wykonaniu przemian bez użycia inkantacji głosowej zaklęcia. Prościej mówiąc zaklęcie zawarte jest kodzie przemiany i używamy go wyłącznie w myślach - nie wydając żadnego dźwięku.

 

Kodowanie przemian metodą Dysocjacji Jonowej składa się z pięciu podstawowych kroków stosowanych

w przemianach schematycznych:

 1. silne skupienie  ---> { silne skupienie }
 2. równanie   --->  { równanie }
 3. chwyt i manipulacja   --->  { chwyt, manipulacja }
 4. ponowne silne skupienie  --->  { ponowne silne skupienie }
 5. upust energii magicznej  --->  { ...=*>... }

Istotne jest to, że w Dysocjacji Jonowej przemiany zapisujemy pomiędzy symbolami { }.

 

Schemat przemian Dysocjacji Jonowej

 • metoda kodowania - Dysocjacja Jonowa
 • chwyt - zgodny z daną przemianą
 • manipulacja - zgodna z daną przemianą
 • równanie: < symbolx- +xzaklęcie+ =*> produkt >
 • zaklęcie - zgodne z daną przemianą

PRAKTYKA


Przykład 1. Dokonaj pełnej przemiany 6 spinek do włosów w 6 gumek do włosów:

Dysocjacja Jonowa to trudniejszy rodzaj przemian, dlatego zastanów się nad tym jaki rodzaj przemiany masz w poleceniu. Dopiero później zapoznaj się ze schematem przemian i wykonaj zadanie.

 

Przemiana schematyczna:

{ silne skupienie }

{ Pl3- +3Hexopolimorfio+ =*> 6 gumek do włosów }

{ beta, haczyk }

{ ponowne silne skupienie }

{ ...=*>... }

 

Przemiana klimatyczna:

[wyjęła różdżkę i chwyciła ją między kciukiem, a pozostałymi palcami. Prostując rękę w łokciu i unosząc ją

na wysokość 6 spinek do włosów mocno koncentruje się. Ponownie się skupiając wyobraża sobie przemianę 6 spinek w 6 gumek do włosów, po czym dokładnie wykonuje ruch haczykowaty i niewerbalnie rzuca zaklęcie]


Przykład 2. Dokonaj pełnej przemiany myszy domowej w kubek:

Znajdź w Tabeli UOSZT - III odpowiednie symbole i następnie przejdź do wykonania przemiany.

 

Przemiana schematyczna:

{ silne skupienie }

{ Ca6- +6Mammalio- =*> kubek }

{ alfa, obrót }

{ ponowne silne skupienie }

{ ...=*>... }

 

Przemiana klimatyczna:

[położyła na dłoni mysz domową, a następnie wyjęła z kieszeni różdżkę. Chwyciwszy ją między kciukiem,

a resztą palców wyprostowała ją w łokciu i różdżkę uniosła na wysokość myszy domowej. Skupiła się i wyobraziła sobie jak zamienia mysz domową w kubek, a następnie wykonała precyzyjny obrót różdżką i w myślach rzuciła zaklęcie]

DYSOCJACJA NIEJONOWA


Ostatnią formą Dysocjacji, którą poznacie jest Dysocjacja Niejonowa, która jednocześnie jest najtrudniejszą formą przemian transmutacyjnych. Jest to spowodowane tym, iż jest to połączenie dwóch rodzajów przemian w jedną przemianę. Oczywiście zaczynamy teorią, a później omówimy sobie praktykę.

 

Dysocjacja Niejonowa - to metoda kodowania transmutacji złożonej, czyli prościej mówiąc jest to przemiana dwóch różnych rodzajów przemian jednocześnie.

 

Kodowanie przemian metodą Dysocjacji Niejonowej składa się z czterech głównych kroków stosowanych

w przemianach transmutacyjnych:

 1. skupienie   --->  l skupienie l
 2. równanie   --->  l symbol +zaklęcie=> produkt l
 3. chwyty i manipulacje  ---> l chwyt1, chwyt2, manipulacja1, manipulacja2 l
 4. zaklęcie!  --->  l zaklęcie-zaklęcie! l

Istotne jest to, że w Dysocjacji Niejonowej przemiany zapisujemy pomiędzy symbolami l l.

 

Schemat przemian Dysocjacji Niejonowej

 • metoda kodowania - Dysocjacja Niejonowa
 • chwyty - zgodne z danymi przemianami
 • manipulacje - zgodne z danymi przemianami
 • równanie: l chwyt1, chwyt2, manipulacja1, manipulacja2 l
 • zaklęcia - zgodne z danymi przemianami

Równanie w Dysocjacji Niejonowej, czyli przemiany złożone

Przy określeniu równania niezbędna będzie Tabela UOSZT-III. Wykonując skomplikowane przemiany należy zastanowić się nad rodzajem przemian, a następnie można przejść do określenia równania.

Jak to zrobić? Na początku przyjmijmy, że mamy do czynienia z Transfiguracją Barwy oraz Transmutacją Międzyrzeczową.

 • Krok 1. Znajdź symbole w UOSZT --->  Tp Ml
 • Krok 2. Zapisz numery grup dla symboli po prawej górnej stronie symbolu  ---> Ml3 Tp1
 • Krok 3. Ułóż symbole malejąco według numeru grup  --->  Ml3 Tp1
 • Krok 4. Przepisz numery grup dla symboli metodą na krzyż. Usuń cyfry na górze  ---> Ml3 Tp1
 • Krok 5. Zlikwiduj jedynki lub podziel liczby przez największą wspólną wielokrotność  ---> Ml1 Tp3

PRAKTYKA


Przykład 1. Dokonaj pełnej przemiany żółtej łyżki w niebieskie krzesło:

Dysocjacja Niejonowa to najtrudniejszy rodzaj przemian transmutacyjnych. Przemyśl dokładnie z jakimi (dwoma) przemianami masz do czynienia oraz przejdź do wykonania przemiany.

 

Przemiana schematyczna:

l skupienie l

l MlTp3 +Invento-Ilivie chromo => niebieskie krzesło l

l alfa, alfa, pojedyncze puknięcie, pojedyncze puknięcie l

l Invento-Ilivie chromo! l

 

Przemiana klimatyczna:

[położyła na biurku żółtą łyżkę i chwyciła różdżkę między kciukiem, a pozostałymi palcami. Prostując rękę

w łokciu skierowała różdżkę na wysokość łyżki. Bardzo się skupiła wyobrażając jednoczesną przemianę żółtej łyżki w niebieskie krzesło, po czym dwa razy pewnie stuknęła pojedynczo końcem różdżki w łyżkę,

a następnie powtórzyła precyzyjnie ruch wypowiadając zaklęcie] INVENTO-ILIVIE CHROMO!


Przykład 2. Dokonaj pełnej przemiany 4 talerzyków szklanych w 4 talerzyki papierowe:

Tak jak w pierwszym przykładzie dysocjacji niejonowej - zgodnie z Tabelą UOSZT-III dopasuj przemianę

do symboli, a następnie wykonaj przemianę

 

Przemiana schematyczna:

l skupienie l

l PlTm3 +Butopolimorfio-Laksomorfio => 4 talerzyki papierowe l

l beta, beta, haczyk, pojedyncze puknięcie l

l Butopolimorfio-Laksomorfio! l

 

Przemiana klimatyczna:

[podeszła do stołu na którym znajdowały się 4 talerzyki szklane. Wyciągnęła z kieszeni różdżkę i chwyciła ją między kciukiem, a resztą palców. Energicznie wyprostowała rękę w łokciu i różdżkę skierowała na wyoskość 4 talerzyków szklanych. Skupiła się i wyobraziła sobie, że przemienia 4 talerzyki szklane w 4 talerzyki papierowe, a następnie wykonała różdżką haczyk, a potem raz stuknęła końcem różdżki w talerzyki i wypowiedziała głośno i wyraźnie] BUTOPOLIMORFIO-LAKSOMORFIO!