SPOSOBY KLASYFIKACJI PRZEMIAN


W Transmutacji wyróżniamy kilka różnych podziałów, które klasyfikują nasze przemiany, stąd istotnym elementem są Kryteria Klasyfikacji Przemian. Dzielą one Transmutację na dwa główne filary:

 • ilościowe - ze względu na ilość obiektów
 • jakościowe - ze względu na jakość i rodzaj danych substratów i produktów

Podziały, podziały, podziały.... - Z czego zatem składa się nasza Transmutacja?

 • Filogeneza - podział jakościowy
 • Ilość Substratów - podział ilościowy
 • Zespół Funkcyjny - podział jakościowy

Aby poprawnie wykonywać przemiany musicie wiedzieć czym charakteryzują się owe podziały, dlatego krótko sobie je opiszemy.

 

Filogeneza - to podział jakościowy Transmutacji, który opiera się na określeniu żywotności i złożoności substratów i produktów, czyli prościej mówiąc to podział, który określa jakimi rodzajami są nasze elementy.

 

Filogenezę dzielimy na:

 • transmutacja martwa (letalna) - to przemiana martwego substratu w martwy produkt                               np. rękawiczka -> czapka
 • transmutacja półżywa (semi-letalna) - to przemiana żywego substratu w martwy produkt                         np. sowa -> kielich
 • transmutacja żywa (witalna) - to przemiana żywego substratu w żywy produkt np. sowa ->kangur

Ilość Substratów dzielimy na:

 • Monotransmutacja - to transmutacja w której wykorzystujemy tylko jeden substrat
 • Transmutacja mnoga jednomiarowa - to transmutacja, w której wykorzystujemy dwa lub więcej substraty, ale każdy z nich ma taki sam odłam
 • Transmutacja mnoga różnomiarowa - to transmutacja, w której wykorzystujemy dwa lub więcej substraty, ale chociaż jeden z nich różni się odłamem od pozostałych

Zespół Funkcyjne - to grupa zaklęć o podobnym działaniu. 

 

Zespół Funkcyjny dzielimy na:

 • Transfiguracyjne -  pozwalają na przemiany cechy substratu bez zmiany całościowej zmiany substratu, czyli zmiana danej cechy przedmiotu
 • Organiczne -  pozwalają na przemianę obiektu organicznego o różnym pochodzeniu np. roślinnym w inny organizm, czyli jest to zamiana organizmu o budowie tkankowej
 • Nieorganiczne -  pozwalają na przemianę jednego obiektu martwego w inny  o całkowicie innym wyglądzie, czyli jest to rodzaj transmutacji obejmujący zmianę obiektów
 • Transludzkie - to ogół przemian, w których to człowiek wstępuje w rolę substratu
 • Psychomutacje - to ogół przemian, które dokonują się na procesach umysłowych jednostek żywych
 • Teleportacje - to ogół przemian na substancjach o różnej żywotności.  Mają na celu zmianę położenia substratu na płaszczyźnie