PSYCHOMUTACJE AFEKTU


Nadszedł czas na przemiany tworzone na skupisku magii, czyli na naszym magicznymi umyśle.

Zaczniemy teorią, aby następnie zapoznać się z praktyką.

 

Psychomutacje - to wszelkie przemiany zachodzące na umyśle, czyli takie, które wpłyną na nasz umysł, emocje, nastroje czy uczucia.

 

Podział Psychomutacji

 • afektu
 • poznawcze

Afekt - to wszelkie emocje oraz nastroje wpływające na nasz umysł, które wpływają bezpośrednio na nasze

zachowanie poprzez podejmowanie decyzji.

 

Emocja - to subiektywnie odczuwalny stan psychiczny, który sprzyja rozpoczęciu pewnych działań, któremu towarzyszą różne zmiany cielesne i charakterystyczna ekspresja twarzy i gestów.

Nastrój - to długotrwały stan emocjonalny wywierający wpływ na odbiór otaczającej nas rzeczywistości.

 

Emocja a Nastrój

Emocja i Nastrój są do siebie bardzo podobne, ponieważ oba te stany opisują stan umysłowy człowieka. Jednakże różnią się pewnym ważnym aspektem. Otóż Emocja odczuwalna jest jednorazowo, a Nastrój jest długotrwały i złożony jest z kilku emocji podobnych do siebie.

 

Rodzaje Nastrojów

 • ekstaza - nastrój pozytywny
 • mania - nastrój pozytywny
 • euforia - nastrój pozytywny
 • ambiwalencja - nastrój neutralny
 • dystymia - nastrój negatywny
 • depresja - nastrój negatywny
 • dysforia - nastrój negatywny

Przemiany Nastrojów

Nastroje możemy zarówno podwyższać jak i obniżać tylko o jeden stopień. Nie jest to jednak tak proste,

jakby mogło się wydawać, ponieważ aby dokonać takiej przemiany należy złamać opór umysłu zwany estymulatorem. 

 

Estymulator - to opór umysłu , który jest zawsze inny, ponieważ każdy człowiek jest inny, a co za tym idzie każdy umysł jest inny. Dlatego dla lepszego efektu należy obliczyć przedział ufności.

 

Przedział i Zakres Ufności

Przedział Ufności - to przedział od najniższej możliwej wartości do najwyżej, jaką maksymalnie może przyjąć dany umysł, który obliczamy z podanego poniżej wzoru:

ε = wiek +wykształcenie + zdrowie

Zakres Ufności oblicza się dla najwyżej i najniższej wartości:

ε max = 115%e ; ε min = 85%e

Tabelę z dokładną rozpiską Przedziałem Ufności znajdziecie >>TUTAJ<<.

 

Schemat przemian Psychomutacji Afektu

 • metoda kodowania - Metoda Krokowa
 • chwyt - beta
 • manipulacja - brak
 • estymulator - zastępuje miejsce oporu i należy go obliczyć dla każdego przypadku oddzielnie. Zapisujemy go w postaci: {ε} = {ε min; ε max} >
 • równanie: < (stan początkowy) : +/-1 =Pa> stan końcowy >
 • zaklęcie podwyższające nastrój - Morio
 • zaklęcie zmniejszające nastrój - Dolouro

PRAKTYKA


Przykład 1. Dokonaj pełnej przemiany nastroju z euforii na manię dla 67 letniego czarodzieja, który pracuje w Biurze Aurorów i nigdy w życiu nie miał urazu głowy:

Pamiętaj, że w przemianie musisz uwzględnić estymulator, a dopiero potem przejdź do podstawowej przemiany zgodnej z standardem.

 

Obliczenie Estymulatora:

ε=1+3+0=4

15%ε=0,15 * 4

15%ε = 0,6

ε max = 4 + 0,6 = 4,6

ε min = 4 – 0,6 = 3,4

Przedział Ufności czarodzieja mieści się od 3,4 do 4,6.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< {ε} = {4,6;3,4 } >

< (euforia): +1=Pa> mania >

< beta >

< Morio! >

 

Przemiana klimatyczna:

[podeszła do starszego czarodzieja i wyjęła różdżkę z szaty. Chwyciła ją między kciukiem, a resztą palców,

a dłoń zgięła w łokciu. Skupiła się na polepszeniu nastroju czarodzieja i różdżkę skierowała na wysokość maga i wypowiedziała głośno i wyraźnie] MORIO!


Przykład 2. Dokonaj pełnej przemiany nastroju z dystymii na depresję dla 36 letniej czarownicy, która ukończyła Hogwart i w młodości miała wypadek, który spowodował częściową utratę pamięci na okres 2 lat:

Tak jak w przykładzie pierwszym oblicz estymulator, a następnie w oparciu o dane dokonaj przemiany.

 

Obliczenie Estymulatora:

ε=2+2-1=3

15%ε=0,15 * 3

15%ε = 0,45

ε max = 3 + 0,45 = 3,45

ε min = 3 – 0,45 = 2,55

Przedział Ufności czarownicy mieści się od 3,45 do 2,55.

 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< {ε} = {3,45;2,55} >

< (dystymia): -1=Pa> depresja >

< beta >

< Dolouro! >

 

Przemiana klimatyczna: 

[spojrzała na czarownicę siedzącą na ławce i wyjąwszy różdżkę z kieszeni chwyciła ją między kciukiem,

a pozostałymi palcami. Rękę zgięła w łokciu i podniosła ją na wysokość czarownicy. Wyobraziła sobie jak pogarsza nastrój czarownicy z dystymii na depresje i wypowiedziała zaklęcie] DOLOURO!