projekt raportu


I. OPIS OGÓLNY PRZEMIANY

 • dane na temat substratu (rodzaj, masa, rozmiar, kształt)
 • dane na temat produktu docelowego
 • rodzaj przemiany (np. politransmutacja)
 • wybrane zaklęcie z uzasadnieniem
 • proponowana metoda kodowania z uzasadnieniem
 • odpowiedni chwyt, manipulacja z opisem
 • grupa, okres, liczba układowa z UOSZT-III

II. ANALIZA WSPÓŁCZYNNIKA STRUKTURY

 • wybór stałej Cristoffa z interpretacją
 • wybór stałej Rohtera z interpretacją
 • obliczenie oporu z interpretacją
 • obliczanie czasu trwania przemiany

III. ANALIZA WSPÓŁCZYNNIKA TRWAŁOŚCI

 • obliczenie wskaźnika entropii wraz z interpretacją
 • oszacowanie po ilu dniach zaklęcie całkowicie wygaśnie
 • obliczenie wskaźnika zakłóceń paragennych wraz z interpretacją

IV. ANALIZA WSPÓŁCZYNNIKA TRAJEKTORII

 • oszacuj pole rażenia

V. ANALIZA EFEKTOLOGII

 • rysunek atomu zaklęcia
 • mezoritium z opisem zjawiska fizycznego
 • fotoritium z opisem zjawiska fizycznego

VI. PODSUMOWANIE

 • określenie czy dana przemiana jest wykonalna
 • określenie czy można tę przemianę stosować bezpiecznie poza laboratorium
 • określenie jakie wady i ryzyko może posiadać dana przemiana