prawa i zasady transmutacyjne


Zanim przejdziemy do wykonywania pierwszych przemian należy wspomnieć coś o Prawach i Zasadach rządzących Transmutacją:

  • I Prawo Cristoffa - transmutacja jest tym bardziej złożona, im bardziej złożony jest subprodukt i produkt w danej przemianie
  • II Prawo Cristoffa - wszystko na świecie jest materią, więc można to poddać przemianie transmutacyjnej. Jedyną rzeczą, której nie można transmutować jest próźnia kosmiczna.
  • Teoria Whitney - próba transmutacji translutanta o dużej wartości emocjonalnej jest na tyle dekoncentrująca, że niemozliwa do wykonania
  • Prawo Gampa - przetransmutować można każde ciało stałe, ciecz, plazmę i gaz oraz materię i niematerię, ale istnieją pewne wyjątki od tej reguły
  • Prawo Jednolitości Transmutacji - zmiana transmutacyjna jest mniej złożona, kiedy transmutujemy przedmioty tego samego materiału lub organizmy tej samej grupy
  • I Zasada Dynamiki Transmutacji - im większa odległość między różdżką, a transmutantem, tym dłużej trwa przemiana, gdyż zaklęcie będzie miało dłuższą drogę do pokonania
  • II Zasada Dynamiki Transmutacji - transmutacja substratów o podobnej budowie zachodzi szybciej niż w przypadku znacznie różniących się elementów
  • III Zasada Dynamiki Transmutacji - jeśli użyjemy za dużo mocy magicznej to pewna jej ilość nie zostanie wykorzystana podczas przemiany i zostanie ona rozproszona w postaci iskier, wybuchu lub dymu. Większa ilość mocy może spowodować nawet pożar
  • Postulat Lebiediewa - należy przekształcać wyłącznie zwierzęta w kierunku niższych szczebli drabiny ewolucyjnej np. ptaki w gady