METODA KROKOWA


Zaczynając praktykę nie sposób wcześniej nie wspomnieć o Metodzie Krokowej.

Czym zatem jest Metoda Krokowa?

Metoda Krokowa - to jedna z najprostszych metod kodowania przemian, która stosowana między innymi:

 • w Transfiguracji
 • w Politransmutacji
 • w Dzieleniu
 • w Scalaniu
 • w Transmutacji Organicznej

Metoda Krokowa składa się z pięciu podstawowych kroków stosowanych w przemianach schematycznych:

 1. skupienie
 2. opór transmutacyjny
 3. równanie
 4. chwyt, manipulacja
 5. zaklęcie!

transfiguracja cech priorytetowych


Na wstępie wyjaśnijmy sobie samo pojęcie Transfiguracji, abyśmy dokładnie wiedzieli czego dotyczy nasza przemiana oraz żebyśmy wiedzieli co będziemy przemieniać.

Transfiguracja - to umiejętność zmiany wybranej cechy substratu w bardziej pożądany.

Słowo pochodzi z języka łacińskiego, gdzie trans oznacza poprzez, a figuro tłumaczymy jako kształtuje.
Dzielimy ją na:

 • transfigurację pojedynczą
 • transfigurację mnogą

Natomiast cechy dzielimy na:

 • priorytetowe
 • złożone

Cecha priorytetowa - to pojedyncza cecha przedmiotu, która najbardziej rzuca się w oczy tj. barwa, głębia, kształt, rozmiar.

 

wstęp do praktyki


Praktykę z Transmutacji dzielimy na dwie części:

 • przemiana schematyczna "< >"
 • przemiana klimatyczna "* * "

Specyfika kodowania przemian schematycznych:

 • Krok 1. Wyraź swoje skupienie nad substratem np. < skupienie >
 • Krok 2. Oblicz opór dla danej przemiany np. < p=1,5 >
 • Krok 3. Podaj równanie dla danej przemiany np. < parasolka *3 =/> parasolka zwiększyła rozmiar trzykrotnie >  UWAGA! Dla każdego rodzaju przemiany równanie będzie zależne od specyfiki
 • Krok 4. Podaj chwyt i manipulacje zgodną z daną przemianą np. < alfa, pojedyncze puknięcie >
 • Krok 5. Rzuć zaklęcie np. < Engorgio! >

Przemiany zapisujemy pomiędzy symbolami < > . Pamiętajcie o zrobieniu spacji! 

 

Specyfika przemian klimatycznych:

Jak sama nazwa mówi przemiana tutaj zawarta będzie opierała się na klimacie. Jednak musicie w niej zawrzeć podstawowe informacje:

 • chwyt różdżki
 • manipulację puknięcia
 • zaklęcie

Wygląda skomplikowanie? Nic bardziej mylnego! Wystarczy znać specyfikę kodowania dla danej przemiany.

praktyka


Przykład 1. Zmiana barwy walizki z czarnej na walizkę czerwoną:

Na wstępie od razu powinno rzucić nam się w oczy słowo barwa, więc podsumowując możemy stwierdzić,

iż nasza przemiana będzie dotyczyła Transfiguracji Barwy.

 

Specyfika dla Transfiguracji Barwy:

 • równanie: < (przedmiot-kolor):kolor =/> przedmiot kolor >
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - pojedyncze puknięcie
 • zaklęcie - Ilivie chromo!

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=1,5 >   ---> ponieważ walizka jest przedmiotem martwym i mamy do czynienia z przemianą letalną.
Jeśli dalej nic Ci to nie mówi to odsyłam do lekcji "Opór Transmutacyjny"

< (walizka-czarny):czerwony =/> walizka czerwona >

< alfa, pojedyncze puknięcie >

< Ilivie chromo! >

 

Przemiana klimatyczna:

*położyła na podłodze czarną walizkę.  Chwyciła różdżkę między kciukiem a pozostałymi palcami. Wyprostowała rękę w łokciu i skupiła się na zmienieniu walizki czarnej w walizkę czerwoną. Uniosła różdżkę na wysokość walizki, po czym stuknęła końcem różdżki raz w walizkę mówiąc* ILIVIE CHROMO!

 


Przykład 2. Zmniejszenie budzika czterokrotnie:

Kluczowe słowo w naszej przemianie wyraźnie wskazuje, iż będzie to Transfiguracja Zmniejszająca.

 

Specyfika dla Transfiguracji Zmniejszającej:

 • równanie: < przedmiot *1/x =/> przedmiot zmniejszył rozmiar x razy >
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - pojedyncze puknięcie
 • zaklęcie - Reducio!  UWAGA! Nie mylić z Reducto!

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=1,5 >

< budzik *1/4 =/> budzik zmniejszył rozmiar 4 razy >

< alfa, pojedyncze puknięcie >

< Reducio! >

 

Przemiana klimatyczna:

*zwinnym krokiem podeszła do łóżka na którym znajdował się budzik. Chwytając różdżkę między kciukiem a resztę palców, wyprostowała rękę w łokciu, a następnie skupiła się na zmniejszeniu rozmiaru budzika czterokrotnie. Uniosła różdżkę na wysokość budzika, po czym stukając jeden raz końcem różdżki w budzik wypowiedziała głośno i wyraźnie* REDUCIO!


Przykład 3. Powiększenie pióra ośmiokrotnie:

Tak jak w przykładzie 1 oraz 2 określaliśmy typ przemiany, tak samo zrobimy to teraz.

Nie trzeba być mistrzem dedukcji, aby zauważyć na wstępie słowo "powiększenie", a co za tym idzie? Możemy być pewni, że nasza przemiana to nic innego jak Transfiguracja Powiększająca.

 

Specyfika dla Transfiguracji Powiększającej:

 • równanie: < przedmiot *x =/> przedmiot zwiększył rozmiar x razy >
 • chwyt - alfa
 • manipulacja - pojedyncze puknięcie
 • zaklęcie - Engorgio! 

Przemiana schematyczna:

< skupienie >

< p=1,5 >

< pióro *8 =/> pióro zwiększyło rozmiar 8 razy >

< alfa, pojedyncze puknięcie >

< Engorgio! >

 

Przemiana klimatyczna:

 

*spojrzała znacząco na pióro znajdujące się na ławce. Wyjęła różdżkę spod szaty i chwyciła ją między kciukiem, a pozostałymi palcami. Następnie wyprostowała rękę w łokciu i wyobraziła sobie powiększenie pióra ośmiokrotnie. Uniosząc różdżkę na wysokość budzika, stuknęła raz końcem różdżki w pióro i wypowiedziała zaklęcie* ENGORGIO!