ANALITYKA TRANSMUTACYJNA


Podsumowaniem całej Transmutacji jest umiejętność stworzenia raportu transmometrycznego.

Zawiera on wszelkie informacje o danej przemianie, jakie jest prawdopodobieństwo powodzenia przemiany

i co może się nie udać. Posiadając wiedzę z zakresu podstawowego i rozszerzonego możemy przejść do omówienia owego raportu.

 

Raport Transometryczny - to wszelkie informacje jakie posiada Transmutolog do oszacowania danej przemiany. Pozwala ona na określenie parametrów danej przemiany oraz pozwala nam poznać dokładny jej przebieg i schemat.

 

Cechy dobrego Raportu Transometrycznego

 • obiektywność - mówi o niezależności wyników, nie ma znaczenia kto go testuje - rezultat końcowy musi być zawsze taki sam
 • standaryzacja - dotyczy zarówno warunków podania testu jak i obliczania wyników i ich interpretacji
 • rzetelność - dotyczy wielkości błędów jakie popełnia dany Transmutolog podczas interpretacji wyników danego współczynnika
 • normalizacja - dotyczy opracowania norm stosowania zaklęcia, które pozwalają odnieść warunki badania do rzeczywistej sytuacji praktycznej

Współczynniki Raportu

 • Współczynnik Struktury - określają każdy z elementów transmutacji (substrat, produkt,zaklęcie).         Jest to zespół informacji dotyczący materię wyznaczoną do przemiany.
 • Współczynnik Trwałości - wyznacza okres czasu w jakim produkt otrzyma nadany w przemianie kształt. Dodatkowo posiada również współczynnik zakłóceń, który umożliwia nam określenie co może się w naszej przemianie nie udać i czym jest to spowodowane.
 • Współczynnik Trajektorii - pozwala na oszacowanie pola rażenia zaklęcia oraz optymalnej odległości maga od substratu, w taki sposób, aby zapewnić czarodziejowi w pełni bezpieczeństwo.
 • Współczynnik Efektologii - wyznaczają mikrotopową strukturę magiczną, która określa jakie efekty wizualne i dźwiękowe wydobędą się z różdżki podczas wykonywania przemiany.

I. WSPÓŁCZYNNIK STRUKTURY

Na współczynnik struktury składa się stała Cristoffa, stała Rohtera, opór oraz czas wykonania przemiany.

Aby obliczyć ile czasu będzie trwała dana przemiana należy skorzystać z wzoru na czas, czyli:

t=(n*C*r)/m

Jednakże żeby sprostać normalizacji raportu, transmutolodzy uzgodnili,  stałą C będzie się pomijać w obliczaniu czasu. Reasumując w transometrii używamy wzoru

t=(n*r)/m

ĆWICZENIE


Przykład 1. Ile będzie trwała przemiana 3 pomidorów w zapalniczki, wiedząc, że każdy pomidor waży 1kg.

n=3

r=2

m=3kg=300 dag

t=(n*r)/m=3*2/300=0,02 s.

Odp. Czas trwania przemiany 3 pomidorów w zapalniczki wynosi 0,02 sekundy.


II. WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI

Dzielimy go na dwa różne rodzaje przemian transmutacyjnych

 • współczynnik entropii – rozpadu ( v – Cramera ) 
 • współczynnik zakłóceń paragennych ( d – Goodmana ) 

v – Cramer - to współczynnik, który określa procentowy rozpad siły zaklęcia w ciągu jednej doby.

Zaklęcie rozpada się stale o procent początkowej siły, czyli np. jeśli rzucamy i ma 100%, a dziennie spada

mu 20%, to po 1 dniu będzie 80%, po 2 dniach 60%, po 3 dniach 40% itd.

Aby poprawnie obliczyć współczynnik rozpadu należy skorzystać ze wzoru na rozpad, a mianowicie: 

v=N/p*100%

Gdzie:

 •  N – to stała Nargelkelka, tabelkę ze stałą znajdziesz >>TUTAJ<<
 • p – to opór dla danej przemiany 

 

 

d – Goodman - to współczynnik zakłóceń paragennych, czyli takich, które występują niezależnie od woli

i umiejętności czarodzieja. Zaliczamy do nich np. pogodę, stan różdżki bądź własną wolę różdżki.

Aby poprawnie obliczyć owy współczynnik skorzystamy ze wzoru:

d=N*grupa*100%

 

 

ĆWICZENIE


Przykład 1. Dokonaj rozpadu przemiany dla zaklęcia Brophyto.

N=0,13

p=4,5

v=0,13/4,5*100%=2,88%

Odp. Zaklęcie słabnie każdego dnia o 2,88% mocy początkowej. Pierwszego dnia ma 100%, drugiego 97,12% trzeciego 94,24% itd.


Przykład 2. Na podstawie przykładu 1 oszacuj po jakim czasie zaklęcie rozpadnie się całkowicie.

v=2,88

x=100/v

x=100/2,88=35 dni

Odp. Zaklęcie rozpadnie się całkowicie po upływie 35 dni.


Przykład 3. Oblicz zakłócenia paragenne dla zaklęcia Pentopolimorfio.

N=0,11

d=0,11*4*100%=44%

Odp. 44 przemiany na 100 wykonanych będą obarczone wystąpieniem ryzyka zakłóceń paragennych.


III. WSPÓŁCZYNNIK TRAJEKTORII

Owy współczynnik określa wielkość pola rażenia zaklęcia. Pole rażenia zaklęcia ma kształt trójkąta prostokątnego, którego wierzchołkami są koniec różdżki i czubek substratu. Aby go obliczyć należy skorzystać ze wzoru na pole rażenia, a mianowicie:

Pr = (a*b)/2

 • a - to odległość końca różdżki do substratu wyrażona w cm
 • b - to wysokość substratu wyrażona w cm

Istotne jest to, że odległość substratu zależna jest od chwytu różdżki, czyli:

 • dla chwytu alfa - odległość jest równa 40 cm
 • dla chwytu beta - odległość jest równa 50 cm
 • dla chwytu gamma - odległość jest równa 10 cm

ćwiczenie


Przykład 1. Oblicz pole rażenia zaklęcia Engorgio dla krzesła o wysokości 100 cm.

a=40 cm

b=100 cm

Pr=(40*100)/2=2000 cm²

Odp. Pole rażenia zaklęcia Engorgio wynosi 2000 cm².


IV. WSPÓŁCZYNNIK EFEKTOLOGII

Efektologia – to nauka, która zajmuje się wyjaśnieniem zjawisk jakie zachodzą podczas danej przemiany,

czyli np. wszelkie zjawiska dźwiękowe i świetlne. Skupia się ona na opisywaniu zjawisk fizycznych towarzyszących przemianie. Możliwe jest to dzięki budowie atomu zaklęcia. Każde zaklęcie to strumień energii magicznej. Ta energia magiczna to nic innego jak miliony atomów jednego zaklęcia lecące w stronę substratu. Każdy taki atom składa się z czterech powłok, które zwą się filamentami. Na tych filamentach rozłożone są mniejsze cząstki atomu, które nazywamy cząstkami składowymi. To ile ich jest w danym zaklęciu dowiemy się z tablicy UOSZT.

 

Rodzaje Filamentów

 • Filament Regulatorowy - jest najbliżej środka i mieści najmniej cząsteczek - maksymalnie 3.          Odpowiada za to, czy przemiana w ogóle zajdzie. Jeśli znajduje się na nim minimum 1 cząstka,              to znaczy, że przemiana zajdzie.
 • Filament Operonowy - jest drugi w kolejności, mieści maksymalnie 5 cząstekNa nim znajdują się cząstki: termony (odpowiadają za temperaturę dodatnią), glaciony (odpowiadają za temperaturę ujemną) - w zależności od ilości jednych i drugich, strumień zaklęcia może być ciepły albo zimny, dlatego lepiej trzymać się z daleka. Skwiadriony natomiast określają tor lotu zaklęcia, czyli np. proste, postrzępione, zygzakowate
 • Filament Kanoniczny - zawiera on na sobie tylko jeden rodzaj cząstek - muzoarsy. Mieści się ich aż 7,     a na ich podstawie możemy określić głośność strumienia zaklęcia. Im więcej - tym zaklęcie głośniejsze. Jeśli nie ma ich wcale, zaklęcie nie będzie w ogóle miało dźwięku. Dźwięk zaklęcia ma swoją jednostkę - arsy. Tabelkę odnośnie dźwięku znajdziecie tutaj >>TUTAJ<<.
 • Filament Fotoniczny - zawiera on fotowisy. Maksymalnie mieści się ich 11,więc najwięcej, a sam filament leży najdalej od środka. Fotowisy odpowiadają za pojawienie się oraz kolor strumienia światła zaklęcia. Jednostką światła w transmutacji są visy. Tabelkę odnośnie koloru strumienia światła znajdziecie tutaj >>TUTAJ<<.

Muzometrium & Fotometrium

Każde zaklęcie posiada swoją liczbę układową, natomiast filamenty należy wysycać maksymalnie aż do oporu po kolei. Ilość arsów to ilość cząstek na filamencie kantonicznym, a ilość visów to ilość cząstek na filamencie fotonicznym, czyli inaczej nazywamy je muzometrium i fotometrium.

Arsy = Muzometrium

Visy = Fotometrium

ćwiczenie


Przykład 1. Rozpisz rozkład cząstek dla zaklęcia Torverto Transmutative:

Aby poprawnie rozwiązać ćwiczenie - należy w tabeli UOSZT odnaleźć odpowiednią grupę zaklęć.

Z poprzednich zajęć już wiemy, że owe zaklęcie to Tortura Transmutacyjna, a więc symbol naszego zaklęcia to Tr, co odpowiada liczbie układowej 17

Odp. Dla zaklęcia Torveto Transmutative otrzymamy 7 arsów i 2 visy, co w konsekwencji da nam wystrzał armatni i kolor niebieski.