Animagus to Międzyszkolny Konkurs, który polega na przemienieniu się w dowolnego Animaga.

Celem konkursu jest pokazanie uczniom, że transmutacja może być interesującym przedmiotem.

Znajdziesz tutaj wszelkie informacje o konkursie, wyniki ostatniego konkursu oraz dyplomy pamiątkowe

dla uczestników.